Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

31/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

31/2010. (II. 23.) határozata

 

1.     Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a területcserét követően 1222/1 hrsz - ú ingatlan általa igénybe nem vett területet bérbe adásra kínálja fel a 1223/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának.

2.     A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját évi 30.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg azzal, hogy a bérlő kötelessége a terület karbantartása, továbbá bekerítése.

3.     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében eljárva az ingatlan tulajdonossal egyeztetést folytatasson, illetve a szerződést az 1-2.) pontban foglaltak alapján kösse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos