Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

27/2010. (2. 23.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

27/2010. (II. 23.) határozata

 

1.)  Martonvásár város Önkormányzat Képviselő-testülete a Martonvásár, 049/24, 049/25, 049/26, 049/27, 049/28 helyrajzi számú ingatlanokból kialakuló 049/32 helyrajzi számú ingatlant – annak földhivatali átvezetése után – a kérelmezők költségére belterületbe vonja.

2.)  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntésről a kérelmezőket soron kívül tájékoztassa.

3.)  Jelen határozat akkor lép hatályba, ha a felek a településfejlesztési megállapodás felülvizsgálatát jóváhagyólag aláírják.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal