Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

26/2010. (2. 23.) Drywall Építőipari Szolgáltató Kft.-ről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

26/2010. (II. 23.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Drywall Építőipari Szolgáltató Kft.-vel (2360 Gyál, Rigó u. 31.) kötendő Megállapodásának felülvizsgálatát az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

„16.) Kiegészítés:

A Beruházó vállalja, hogy a képviselő-testület 150/2009. (XII. 15.) határozatával összhangban valósítja meg a beruházást, beleértve az egyes ingatlanok csatorna bekötéseinek teljes előkészítését. A szennyvíztisztítóba történő majdani rácsatlakozás költségeinek fedezetéül a Beruházó 5 db építési telket rendelkezésre bocsát az önkormányzat részére. A 13. pont szerinti vállalás fedezetéül a beruházó a szennyvíztisztítóba történő majdani rácsatlakozás költségeinek fedezetéül biztosított öt darab építési telekből két darab építési telket biztosít az önkormányzat részére, mely csak akkor szabadítható fel, ha mind a rácsatlakozási, mind a 13. pont szerinti feltétel teljesül.

A fedezetül szolgáló építési telkekre az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be, melynek feloldása a lakóparkban lévő lakások szennyvíz rákötéseivel párhuzamosan, azok arányában történik meg, illetőleg két db ingatlan esetében a véderdő telepítésének elvégzésekor. (Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2009. (XII. 15.) sz. határozata jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi)”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés