Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

3/2010. (1. 14.) *

Martonvásár Város Képviselő-testülete

3/2010. (I. 14.) határozata

 

1. Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását megadja az 1222/1 hrsz-ú ingatlan megközelítését biztosító út megvalósítása érdekében az 1223/1 és az 1222/1 helyrajzi számú ingatlanok közötti azonos nagyságú ingatlancseréhez.

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevében eljárva az ingatlan tulajdonosokkal a szükséges egyeztetéseket folytassa le, illetve az adásvételi szerződést készítse elő.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy megállapodás esetén az előkészített szerződés tervezetét a testület soron következő ülésére jóváhagyásra terjessze elő.

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A határozat végrehajtásáért felel: polgármester