Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

8/2010. (1. 19.) Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

8/2010. (I. 19.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete szakértői csoportot hoz létre javaslatok kidolgozására a „Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron” címmel benyújtandó pályázattal megvalósítani kívánt épületegyüttes kialakítása tárgyában, figyelembe véve a pályázati kiírásban foglaltakat.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti szakértői csoport feladatát az alábbiak szerint határozza meg:

a.)  javaslat az épületegyüttes hosszú távú rendeltetésének meghatározására

b.)  javaslat az épületegyüttes környezeti illeszkedésének kidolgozására, a helyi adottságok figyelembe vételével

c.)  javaslat kidolgozása az épület térkiosztásának és megjelenésének - a.) és b.) alpontoknak megfelelő – átalakítására

3.) A Képviselő-testület felkéri Horváth Bálintot az 1.) pont szerinti szakértői csoport koordinátori feladatainak ellátására, továbbá a szakértői csoport tagjainak:

-        Dr Czikajló Gyulát, a PTVB elnökét,

-        Dolinka Zsolt képviselőt,

-        Gucsek István képviselőt,

-        Kuna Ferenc képviselőt,

-        Dr Szabó Tibor képviselőt.

4.) A Képviselő-testület felkéri a szakértői csoportot, hogy a 2.) pont szerinti javaslatait 2010. február 2. napjáig terjessze elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:             polgármester,

                                                                      szakértői csoport koordinátora

A határozat végrehajtásának határideje:       2010. február 2.