Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

7/2010. (1. 19.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2010. (I. 19.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása” c. kiírásra „A Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron” címmel benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan, a Képviselő-,testület és az általa létrehozott szakértői csoport javaslatait, igényeit és elképzeléseit tartalmazó Brunszvik Örökség Központ épületének felújítási, bővítési és akadálymentesítési építési engedélyezési terveinek, szakági munkarészeinek, és tervezői költségvetésének elkészítésére szerződést kössön a Zámbó és Társa Mérnökiroda Bt-vel (Gárdony, Vörösmarty u. 24.) összesen 2.600.000.-Ft + ÁFA összegben, melyet az önkormányzat két részletben fizet ki, az alábbi feltételekkel:

-        az önkormányzati javaslatokat tartalmazó, a szakértői csoport által igazolt terv leadásakor 2.080.000.-Ft + ÁFA összeg,

-        eredményes pályázati elbírálás esetén további 520.000.-Ft + ÁFA összeg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve a szerződéses összeg kifizetésére vonatkozóan az a.) pont esetén: 2010. 02. 15., b.) pont esetén: pályázat eredményes elbírálásakor