Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

6/2010. (1. 19.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2010. (I. 19.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása” c. kiírásra „A Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron” címmel.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti pályázat megvalósításához 105.843.775.-Ft önerőt biztosít, melynek fedezetéül elsősorban a 2009. évi megtakarítást, illetve a kötvénykibocsátásból származó tartalékot jelöli meg, és melyet költségvetésében tervez.

3.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1.) pont szerinti pályázattal megvalósítani kívánt projekt eredményeként létrejövő kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 5 évig fenntartja és üzemelteti.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, projektmenedzser

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal