Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2010. (7. 6.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

90/2010.(VII. 6.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2.b és 3. sz. melléklet Út, járda felújítás sorát érintő költségvetés módosítási javaslatot  és az általános tartalék terhére biztosítja a szükséges 3,3 millió Ft többletforrást.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a 2010. évi költségvetés módosítását készítse elő.

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre készíttessen tételes elszámolást az eddig végzett útjavítási munkák költségeiről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010.09.30.