Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2010. (7. 6.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

89/2010. (VII. 6.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C-2009-0006 azonosítójú, a „Kulturált városközpont – településkép szépítése Martonvásáron” címen benyújtott pályázatához, a projektcél megvalósítása érdekében további 17.731.261.-Ft saját forrást biztosít önerőként, melyet 2010. évi költségvetésében tervez.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-3.1.1/C-2009-0006 azonosítójú, a „Kulturált városközpont – településkép szépítése Martonvásáron” c. pályázati projekt megvalósítására a Polgármesteri hivatal átalakítására és bővítésére kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

 

3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2.) pont szerint közbeszerzési eljárás győztese az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.).

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3.) pontban meghatározott nyertes céggel a 2.) pont szerinti feladatra a kiírás szerint szerződést kössön.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:             a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:       folyamatos,

                                                                      4.) pont tekintetében: 2010.07.29.