Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2010. (7. 6.) „Hitel” tárgyú hirdetménnyel induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

88/2010. (VII. 6.) határozata

 

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hitel” tárgyú hirdetménnyel induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 92. § b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

2.)   A Képviselő-testület tekintettel az 1.) pontban foglaltakra a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően, ismételt közbeszerzési eljárást kíván kiírni a refinanszírozási hitel felvételére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal