Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2010. (6. 1.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

66/2010. (VI. 1.) határozata

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Martonvásár, Rózsa u. 3034. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását nem kezdeményezi.

2.)      A képviselő-testület felkéri a hivatal műszaki osztályát, hogy készítsen olyan felmérést, hogy Martonvásáron hány hasonló adottságú telek van.

3./        Felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntésről a kérelmezőket soron kívül a tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: soros testületi ülés