Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

87/2010. (6. 29.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

87/2010. (VI. 29.)

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 87/2006. (VI. 12.) sz. határozatát hatályában fenntartva, a martonvásári 314/2. hrsz.-ú vételárát 90.000.- azaz Kilencvenezer forintot és a 2001. május 31-től esedékes kamatokat Grósz József és Grószné Paulovics Zsuzsanna részére megfizeti.

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettekkel az 1.) pontnak megfelelően a megállapodást megkösse.

 

3.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti kártérítési összeget a költségvetési általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos