Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2010. (6. 29.) „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

82/2010. (VI. 29.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának határozat melléklete szerinti tervezetét az alábbiakkal:

a.)     az ügyvezetés tekintetében határozatlan  időtartamú a jogviszony, illetőleg munkaviszonyban látja-e el a tisztségviselő a feladatot

b.)     könyvvizsgálatért felelős személy: ……………, …….. napjáig terjedő időszakra

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal