Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

81/2010. (6. 29.) -*

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

81/2010. (VI. 29.) határozata

 

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati forrás bevonása mellett kívánja hosszú távon rendezni a lakossági folyékonyhulladék szállítás kérdését Martonvásáron.

1.)       Az 1.) pontban foglaltakra tekintettel a Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a KEOP-1.2.0/B Szennyvízelvezetés és tisztítás c. kiírásra, melyhez önerőként maximum 50 millió Ft összegben saját forrást biztosít a kötvénytartalék terhére.

2.)       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biogeist Aqua Általános Víztechnikai Kft-vel a pályázat elkészítésére, előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésére, előzetes környezetvédelmi vizsgálat folytatására 1.800.000.-Ft + ÁFA összegben szerződést kössön, továbbá a meglévő, a csatornahálózatba be nem kötött lakóterületeket érintően a szennyvíz csatornázási terveket 1.900.000.-Ft tervezési díjért elkészíttesse a Kft ajánlatába foglaltak szerint.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010.09.30.