Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

80/2010. (6. 29.) *

 

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

80/2010. (VI.29.) határozata

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Martonvásár, Rózsa u. belterületbe vonásra kijelölt terület újraszabályozását határozta el. Kezdeményezi a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását.

2./        Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatban szerződés tervezetet készítsen elő a településtervezővel együtt, és azt az elkészültét követő soros ülésre terjessze elő.

3./        A képviselő-testület felkéri a településtervezőt, hogy mérje fel az érintett területet, a rendezési terv módosításának  és belterületbe vonásának költségeit amit az érintett tulajdonosoknak kell megfizetniük

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal