Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

78/2010. (6. 28.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

78/2010. (VI. 29.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt minimálisan jegyzett tőkéjének eléréshez a saját tőke emeléshez szükséges pótlólagos befizetést jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület – az 1.) pont szerinti cél elérése érdekében - Martonvásár Város Önkormányzata, mint részvényes részéről a pótlólagos befizetés önkormányzatra eső arányos részét, 28.000.-Ft-ot jóváhagyja, 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal