Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2010. (6. 29.) napirendi pontok

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

71/2010. (VI. 29.) határozata

 

Martonvásár város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat, valamint zárt ülés megtartását és napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint:

 

1.) Tájékoztató a Vértesaljai Vízi Társulat munkájáról

2.a) Martonvásár Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadása

2.b) 2010. évi költségvetés módosítása

(Az előterjesztések 2010. június 28-án (hétfő) kerülnek kiküldésre)

3.) Alapító okiratok módosítása

4.) Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

5.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról

6.) A Brunszvik Teréz Óvoda költségvetés módosítás iránti kérelme

7.) Óvoda csoportlétszám túllépés engedélyezése

8.) Pótlólagos befizetés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. saját tőkéjének feltöltéséhez

9.) Panasz bejelentés a Martonvásár, 442. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban

10.) Beszámoló a mezőőri tevékenységről

11.) Martonvásár, Rózsa utcai – jelenleg külterületi – ingatlanok belterületbe vonásának lehetőségei

12.) Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-1.2.0/B jelű kiírásra

13.) Martonvásári „Városgazda” Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása, ügyvezető igazgatói pályázat kiírása

14.) Egyebek

 

Z á r t ülés

1.) Peren kívüli egyezség kártérítési igény ügyében

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.