Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

45/2010. (3. 4.) 87/2009. (VIII.26.) sz. határozat 1.) pont módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

45/2010. (III. 4.) határozata

 

1.)  Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2009. (VIII.26.) sz. határozatának 1.) pontját módosítja, a KDOP-3.1.1/C-09-2009-0006 kódszámú, „A kulturált városközpontért – településkép szépítése Martonvásáron” címmel benyújtott pályázati projekt megvalósításához a szükséges pályázati önrészt,  21.160.497.-Ft összegben - költségvetési rendeletében tervezett módon - biztosítja.

2.)  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pont szerinti döntés költségvetési rendeletben történő átvezetésének előkészítéséről gondoskodjon.

3.)  A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1.) pont szerinti pályázattal érintett projektcél fenntartásához a működési időszak alatt hozzájárul, a projekttel megvalósítani kívánt fejlesztést fenntartja.

4.)  A Képviselő-testület hozzájárulólag nyilatkozik az 1.) pont szerinti pályázati projekt-fejlesztés önkormányzati tulajdonban álló ingatlanaira vonatkozóan elidegenítési és terhelési tilalom alapításáról.

5.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

         A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

         Végrehajtás határideje: azonnal