Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

55/2010. (3. 30.) pályázat az infrastrukturális fejlesztésről

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

55/2010. (III. 30.) határozata

 

1.)  Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be a KDOP-2009-5.1.1 jelű, Közoktatási infrastrukturális fejlesztés c. pályázati kiírásra.

2.)  A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti projektcél megvalósításához maximum 33.333.334.-Ft önerőt biztosít, melyet  2010. évi költségvetésében tervez, a teljes projekt összeget a felhalmozási célú bevételek és kiadások között nevesítetten szerepelteti.

3.)  A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szüksége tervdokumentáció elkészítésével, az engedélyezési eljárás bonyolításával az A3 Építész Kft-t (1041 Budapest, Károlyi I. u. 34. II/19.), képviseletében Horváth Bálint, tervezőt bízza meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. április 30.