Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2010. (3. 30.) 122/2009. (XI. 3.) határozat kiegészítése

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

54/2010. (III. 30.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint kiegészíti 122/2009. (XI. 3.) határozatát:

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG Közhasznú Egyesület által kiírt „Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok szervezése” c., önerőt nem igénylő pályázati konstrukcióban „Térségi Összművészeti Tábor” megvalósítására.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti pályázathoz szükséges dokumentáció aláírására és benyújtására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal