Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

50/2010. (3. 30.) hulladék szállításáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

50/2010. (III. 30.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be indikatív ajánlatot települési folyékony hulladék szállítására Martonvásáron, a „települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól” szóló önkormányzati rendeletben foglalt feladatok megvalósítására, aminek ismeretében dönteni tud a helyi rendelet felülvizsgálatáról.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal