Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

49/2010. (3. 30.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

49/2010.(III.30.) határozata

 

1.) Martonvásár Képviselő-testülete kezdeményezi a kirendeltségként működő Martonvásári Okmányiroda Ercsi Okmányirodától történő különválását, önálló okmányiroda létesítését.

2.) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy:

-      biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges ügyintézési helyszínt

-      biztosítja a személyi-és tárgyi feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét

-      vállalja az okmányiroda működésének azon – külön megállapodásban rögzített – költségeit, amelyek a Közigazgatási és elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát terheli.

-      a normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját pénzeszközeiből és a 256/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 2/A.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti megállapodás alapján őt megillető támogatásból működteti.

3.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges hozzájárulásokat szerezze be és a kezdeményezést határidőre nyújtsa be a közigazgatási informatikáért felelős miniszternél.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. június 30