Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

48/2010. (3. 30.) *

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

48/2010. (III. 30.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közalkalmazottaknak az SZJA törvény szerinti jogcímekre felhasználható 3.000 Ft cafetéria keretet és 6.000 Ft étkezési utalványt biztosít, melynek kifizetői adóját ezen felül biztosítja.

 

2.)  Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köztisztviselők cafetéria keretét 315.000.-  Ft/év összegben állapítja meg a 25% adóval együtt.

 

3.)   Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1-2 pontokban rögzített juttatások miatt felmerülő többletköltségek fedezetét, 5.022.000 Ft-ot az általános tartalék-előirányzat terhére biztosítja.

 

4.)     Martonvásár Város Képviselő-testülete minden évben, a költségvetési koncepció elfogadásával dönt a következő évi cafetéria juttatásról, annak költségvetési fedezetéről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. december 31.