Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

45/2011. (3. 29.) tornaterem használatáról és bérleti díjának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

45/2011. (III.29.) határozata

tornaterem használatáról és bérleti díjának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a terembérleti díjak meghatározásáról szóló 226/2010. (XII. 21.) határozatát módosítja és a Beethoven Általános Iskola tornatermének terembérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Ha a résztvevők legalább 80 %-a 14 év alatti, a bérleti díj 4.000.-Ft/óra, mely tartalmazza a tornaterem használat minden költségét.
 2. Az 1.) pont szerinti esetet kivéve a bérleti díj 6.000.-Ft/óra, mely tartalmazza a tornaterem használat minden költségét.
 3. Támogatott - a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú mellékletében nevesített - egyesületek, szervezetek
 1. rendszeres, felkészítő tevékenység esetén díjmentességet élveznek az alábbiakban meghatározott heti időkeret mértékéig.
 1. Martonvásári Sport Klub                                           7,5 óra
 2. Martonvásári Kézilabda Egyesület                         5,0 óra
 3. MEDOSZ SE                                                               10,0 óra     
 4. MUSTANG SE                                                              6,0 óra
 5. DSE                                                                                 9,0 óra
 1. a rendezvények, sportesemények után, tekintet nélkül arra, hogy munkanap vagy munkaszüneti napon kerülnek megtartásra, a rájuk irányadó, 1.) illetőleg 2.) pontban meghatározott díj összegének 30 %-át, azaz 1.200.-Ft/óra, illetőleg 1.800.-Ft/óra bérleti díjat kötelesek fizetni.
 2. Az a.) pontban meghatározott időkeret feletti rendszeres vagy alkalomszerű, nem rendezvényhez kötődő bérletért a rájuk irányadó, az 1.), illetőleg 2.) pont szerinti díjat kötelesek fizetni.
 3. A díjmentesség és kedvezmény a tornaterem használati szabályainak maradéktalan betartása mellett jár. A szabályok egyszeri megsértése esetén az 1.), illetőleg 2.) pontban meghatározott díjat kell megfizetni, rendszeres vagy súlyos szabályszegés esetén a szabályszegő egyesület, szervezet a tornatermet a továbbiakban nem veheti igénybe.
 4. A díjakat, kedvezményeket és az a.) pont szerinti időkeretet szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni.
  1. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, iskolaigazgató

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos