Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

117/2012. (1. 1.) Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

117/2011. (VI. 28.) határozata

Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ igazgatói állására 68/2011. (V.10.) számú határozatával kiírt pályázatot elbírálva az intézménynél 4 hónap próbaidő kikötése mellett közalkalmazotti jogviszonyban kinevezi Pfiffer Zsuzsanna (sz.: Mór, 1978. 02. 16. an.: Varga Etelka) 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. út 71. 4/15. lakost és részére intézményvezetőként magasabb vezetői megbízást ad az igazgatói feladatok ellátására.

2.) Az 1.) pont szerinti magasabb vezetői megbízás 5 évre, 2011. július 15. napjától 2016. július 14. napjáig szól.

3.) A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján illetményét 160.000 -Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 275 %-ban, azaz 55.000.-Ft-ban, illetményét összesen 215.000 -Ft-ban határozza meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2011.07.15.