Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

148/2017. (5. 30.) a Martonvásár 0235/30 hrsz alatti szántóföld adásvételével kapcsolatos Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása elleni kifogásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

148/2017. (V. 30.) határozata

a Martonvásár 0235/30 hrsz alatti szántóföld adásvételével kapcsolatos Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása elleni kifogásról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezete által kiadott, a martonvásári 0235/30 hrsz. alatti szántó besorolású földrészlet adás-vételével kapcsolatos FE01-00302-9/2017 számú állásfoglalását és az ellene Varga István vevő által emelt kifogást elfogadja.

 

2. A kifogás elfogadásával egyidejűleg megállapítja, hogy az Állásfoglalás a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § d) pontját sérti, és a törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXXII. törvény 103/A § (2) bekezdése szerinti jogánál fogva a kifogással érintett állásfoglalást megváltoztatja az alábbiak szerint:

 

A föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti szerző fél esetében támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóvágyását az alábbiak szerint:

 

Név:

Varga István

Lakcím:

2462 Martonvásár, Rózsa u. 51.

Támogatás indoka

Birtoktest kialakítása érdekében földvásárlás

Adás-vétellel érintett földrészlet:

0235/30 hrsz.

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző