Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

147/2017. (5. 30.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

147/2017. (V.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirend     14.ET    Javaslat földeladás elutasítása elleni kifogás elbírálására

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal