Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

139/2017. (5. 30.) a közterület-felügyelet 2016. évi működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

139/2017. (V. 30.) határozata

a közterület-felügyelet 2016. évi működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékélete szerinti tartalommal Tóth Tibor közterület-felügyelőnek a közterület-felügyelő 2016. évi működéséről és tapasztalatairól szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:     polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:             azonnal

 

 

 

139/2017. (V. 30.) határozat melléklete:

 

„Közterület-felügyelői testületi beszámoló 2016. május - 2017. április időszakra

 

 1. Közterület–felügyelői munkámat, 2016. május 28. napján kezdtem meg. Elsődleges feladataim közt a város közlekedésének a megismerése, a kialakult helyi szokások megfigyelése, és a lakosokkal való személyes találkozást tartottam fontosnak. Gyalogos járőrözéseim útvonalait igyekeztem minél szélesebb körben kiterjeszteni. A város távolabb lévő utcáiban is megjelentem. Ahol lehetőségem volt bemutatkoztam, elmondtam küldetésem célját, és arra bátorítottam őket, hogy keressenek problémáikkal. A legtöbb üzletbe, szolgáltató intézménybe is megjelentem.
 2. A legnagyobb fogadtatást Kismartonban éreztem. Itt nagyon közvetlenek és barátságosak voltak az emberek. Minden napi gondjaikat panaszolták el, és segítségemet illetve közben járásomat kérték ügyeik megoldásában. Az Erdőhátiak egy kicsit visszafogottabbak, de ugyan ezt tudom elmondani az Orbánhegyi lakosokról is.
 3. Részt vettem a Magyar Népdal Napja rendezvény sorozat biztonsági munkálatainak az ellenőrzésében, illetve ezen munkafolyamatok figyelemmel kisérésében és a rendezvény napjain, állandó jelenlétemmel a közbiztonság fenntartásában.
 4. Mindennapi munkáim közé tartozik, hogy a reggeli órákban a Budai út és a Deák Ferenc utca kereszteződésében a gyalog átkelőnél jelenlétemmel biztosítom az úttesten való biztonságos átkelést, és megakadályozom a szabálytalan parkolást a mentőállomás előtti útszakaszon. Közben figyelemmel kisérem az iskolai és a hivatali parkolókban a közlekedést, parkolást.
 5. Napi rendszerességgel megjelenek a Szent László-Jókai utak kereszteződésénél lévő gyalogátkelőnél is.
 6. Délután, 15.30. perctől a Szent László utcában ügyelek arra, hogy a kajászói busz biztonságosan letudjon parkolni, a számára kijelölt parkolóban.
 7. Heti kétszeri ellenőrzést végzek a Deák Ferenc utcai óvoda előtti közterületen, ahol különösebb intézkedésre nincs szükség, de a jelenlétemet minden képen kedvezően fogadják a szülők, és a közeli lakosok. A lakosok arról számoltak be, hogy amióta itt is megjelenek azóta megszűnt a gyorshajtás az utcában. A gépjárművel érkező szülők szerint, a jelenlétem hatására megnőtt a gépjárművezetőkben az előzékenység.
 8. Korábban, gyalogos járőri tevékenységem alkalmával minden héten más útvonalakat jártam be a város területén. Egy hét alatt a város összes területét betudtam járni, kivétel a kieső területek, Kismarton és Erdőhát. Ezen területek bejárása a keddi napokon történt, a mezőőr kollégával közösen, szolgálati gépjárművel. A távolabb eső területek bejárása (Hunyadi út, Rózsa, Erkel Ferenc, Búza utcák) időben sokat el vettek a többi területek ellenőrzéséből.
 9. Járőrözéseim során figyelemmel kisérem a közterületek rendjét, tisztaságát, épségét. Ha szükséges felveszem a kapcsolatot a problémás közterülethez tartozó ingatlan tulajdonosával, és tájékoztatom az idevonatkozó helyi rendeletben foglaltak betartására, gondolok itt a kaszálásra, a sövények, fák metszésére, elhagyott szemétre, és az árkok tisztítására. Vannak olyan árkok, melyek több éve beomlottak, az átfolyók eldugultak.
 10. A város területén, még több helyre szükséges lenne szemétgyűjtő edény kihelyezése. Több helyen is tapasztaltam, hogy az út és a járda közti területeken eldobott szemét található. Főleg azokon a helyeken figyelhető meg, ahol élelmiszerüzlet is van a közelben.
 11. Nagyon szembetűnő a Budai út szakasza a Tesco- tol a városközpont felé megközelítőleg 60-80 méter hosszon, Deák Ferenc utca lezárt szakasza, ahol csak gyalogos közlekedés folyik, Brunszvik utcai járda teljes hossza a vasút állomás felé, Coop bolt előtti terület a sétáló utca felől, valamint a Rákóczi Ferenc utca.
 12. A hétvégeken, pénteken 20.30. - 23.30. óráig, illetve szombaton megközelítőleg hasonló időpontban különböző korosztályú fiatalok bandákba verődve keresik a szórakozási lehetőséget. Ellenőrzéseimet igyekszem, a nappalok hosszabbodásával összhangba hozni. Előszeretettel veszik birtokba az óvodamúzeum teraszát, a BBKK- kemence fedett részét, az Emlékezés tere padjait, a Kodály Zoltán sétányon található pihenőt. Sajnos ezen a helyen a padok rongálásától sem riadnak vissza. Az elmúlt héten a szemétgyűjtő edényt törték ki. Megfigyeléseimre alapozva, nem helyi lakosok a rongálást elkövető személy.(ek) Visszatartó lenne egy álkamera felszerelése, figyelmeztető táblával kiegészítve.
 13. Időközönként birtokba veszik az újonnan megépült játszóteret a sporttelep mellett.
 14. Az ellenőrzéseim során személyes beszélgetést folytatok a fiatalokkal, és az este folyamán, többszöri visszaellenőrzéseket végzek a fent említett helyszíneken.
 15. Az iskolai nyári szünetben, fokozottabb ellenőrzésre lesz szükség a város területén.
 16. Ugyan ebben az időpontban az Emlékezés terének a kiemelt ellenőrzése is szükségessé válik az MTA látogatói miatt is.
 17. Lakossági bejelentések alapján, miszerint a MÁV állomáson az aluljáróban és a peronon a fiatalok dohányoznak, erre a területre is kiterjesztettem az ellenőrzési körömet.
 18. Több esetben alkalmaztam szóbeli figyelmeztetést.
 19. Martonvásáron nagyon sokan közlekednek kerékpárral. A forgalmas főútvonalon való közlekedés sok kerékpárosnak nem nyújt kellő biztonságot, ezért sokan veszik igénybe a járdát. Az úttest szélét jelző sárga felfestés sok helyen már nem is látható. Ha folyamatosan látható lenne a jelzés, valószínű kevesebben vennék igénybe a járdát, kerékpárral való közlekedésre, és az én munkámat is megkönnyítené, mert hatásosabb lenne az intézkedésem, a kerékpár sávban szabálytalanul megálló gépjárművezetőkkel szemben.
 20. A babakocsival való közlekedés megkönnyítése érdekében, a kereszteződésekben a járdák végén, megdöntött útszegély köveket kellene használni. Legalább is egyenlő re az intézmények közelében.
 21. Napi kapcsolatban vagyok a városban működő közbiztonsági szervekkel. A reggeli közös ellenőrzések alkalmával, és a nap folyamán, a város közterületein való találkozások állandó kapcsolat tartási lehetőséget biztosítanak.
 22. A különböző rendezvények alkalmával, közös járőri, biztosítási és megfigyelői feladatokat látok el.
 23. A helyszíni szemlék feljegyzés, és fényképek formájában rögzítésre kerülnek. Az adott esemény tartalmáról, és a megtett intézkedésemről tájékoztatom a közvetlen feletteseimet, vagy ha olyan az ügy, akkor az ügyben illetékes kollégákat is tájékoztatom. A bejelentések tartalma javarészt tüzeléssel, és magán ingatlanon lévő gazos területekkel kapcsolatos. Előfordul még az állattartással járó szag miatti bejelentés is.
 24. Járőrözéseimet gyalogosan végeztem a város területén, 2017. március 1. ig. A szolgálatba helyezett motorkerékpárral napi szinten betudom járni a város területeit. Ott ahol szükséges, többszöri visszaellenőrzést tudok végezni, így folyamatos járőri tevékenységet tudok biztosítani a város területén. Lakossági bejelentések alkalmával, azonnal a helyszínen tudok lenni, ami nagyban elősegíti az adott probléma gyors megoldását.
 25. Figyelemmel kisérem a városban közlekedő olyan gépjárműveket, amelyek rakterén, vagy utánfutójában sittet, szemetet, vagy zöld hulladékot pakoltak fel. Meggyőződöm róla, hogy nem történik e illegális lepakolás közterületen.
 26. A 17/2016. (X.12.) Önkormányzati rendeletben foglaltaknak a betartatásán, ellenőrzésén túl az eddigi tapasztalatom szerint a következő feladatok igényelnek napi szinten ellenőrzést.
 27. MÁV állomás és környékén a dohányzás, valamint a szabálytalan gépjárművek parkolása. Sok esetben nem a kijelölt parkolót, hanem a zöldterületet, az MTA hátsó kapukijáróját vagy a járdát használják a gépjármű tulajdonosok gépjárműveik parkolására.
 28. Nagyon sok a szabálytalan parkolás a Szent László utcai kereszteződésnél, a posta előtt, a reggeli, és a délutáni órákban. Az ENIS pékségnél a Deák és a Budai úton egyaránt. Szabálytalanul parkolnak a Rákóczi utcában, a jobbra tartási kötelezettséget megszegve. A Budai úton, figyelmen kívül hagyva a kerékpár sávot és a járdát.
 29. Az újonnan átadott sportcsarnok és a sporttelep környékén, nagyban jelentkeztek a gépjárművel való parkolási gondok, amik sokszor szabálytalanságokba mennek át. A hétvégi rendezvények alkalmával, fokozott ellenőrzéseket végzek, és ha kell, megteszem a szükséges intézkedést. Az esetek többségében zöldterületen és járdán való parkolás miatt kell intézkednem, de előfordul, hogy az egyirányú út, vagy a behajtani tilos táblák jelzéseit hagyják figyelmen kívül a gépjárművezetők.
 30. A Dózsa György út, MTA bejárata előtti buszok részére fenntartott parkolót sok esetben személygépkocsik veszik igénybe. Ilyenkor az MTA-t látogatókat szállító busz gépjárművezetője kénytelen, más parkolót keresnie, ami általában kisebb nagyobb közlekedési problémákat, fennakadásokat szokott okozni. Javasolnám, a meglévő tábla alá egy kiegészítő tábla kihelyezését, mert a jelenlegi formában a KRESZ nem ad lehetőséget, hogy a szabálytalan személygépkocsi vezetőkkel szemben jogszerűen eljárjak. 
 31. 2017. február hónapban rendelkezésemre álltak a szükséges nyomtatványok, és az egyéb technikai eszközök, hogy az eddigi eltelt türelmi idő után, ha indokolt, élhessek a jogszabály adta helyszíni bírságolás lehetőségével. Az eltelt közel egy év alatt arra koncentráltam, hogy a városban kialakult több éves megszokott rossz közlekedési és viselkedési szokásokon némiképp változtassak, a jogszabályok adta lehetőségek keretein belül. Ezt igazolja az a közel négyszáz db figyelmeztető cédula, és a megszámlálhatatlan szóbeli figyelmeztetések, illetve kérések, tájékoztatások alkalmazása, amiket a szabályok megszegőivel szemben alkalmaztam.
 32. Nem mindenki tolerálja egyformán az alkalmazott intézkedéseimet. Sokszor különböző ismeretségekre, jogszabály nem tudására, hivatkozva kisebb nagyobb indulatokkal kisérve fejeződik be egy-egy intézkedés. Vannak ügyfelek, akik személyes sértésként veszik, ha csak egyáltalán megkérem a szabálytalan tevékenység megszüntetésére.
 33. Szerencsére ezek az esetek kis számban fordulnak elő. Általánosságban megértéssel és türelemmel kezelik az intézkedéseimet. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a levelem elején említett kritikusabb helyeken, pozitívan megváltoztak a körülmények, kevesebb a probléma és a határozott intézkedéseimnek köszönhetően, a szóbeli figyelmeztetés még mindig eléri a kívánt hatást.
 34. Feladataim közé tartozik az 1/2017.(III.09) jegyzői és polgármesteri utasításban meghatározott feladatoknak a végrehajtása, ellenőrzése, majd kéthetente időszakos jelentés készítése az elmúlt időszak történéseiről.
 35. Negyed éves beszámolók készítése a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága részére az általam alkalmazott, foganatosított intézkedések mennyiségére, milyenségére, illetve az alkalmazott kényszerítő eszközökre részletesen kiterjedően.

 

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2017. április. 28.

 

Tóth Tibor

Közterület-felügyelő”