Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

138/2017. (5. 30.) a 2016. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

138/2017. (V. 30.) határozata

a 2016. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, Csiki Botond mezőőrnek a 2016. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:     polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:             azonnal

 

 

 

138/2017. (V. 30.) határozat melléklete:

 

„Éves beszámoló a 2016 évi mezőőri tevékenységről

 

A mögöttünk hagyott 2016-os év nem volt kevésbé mozgalmas, mint az azt megelőző, azonban az elmondható, hogy sikerült visszaszorítani a falopások számbeli és mennyiségbeli szintjét. Remélhetően felszámoltuk az üzletszerűen űzött falopásokat, amivel már egy évtizede küzdött az elődöm, a rendőrség és az erdészet. Ebben az évben már nem kellett szinte hetente a rendőrséget keresnem jegyzőkönyvek és/vagy tanuvallomásokkal kapcsolatosan. Itt említeném meg, hogy az elmúlt évben is nagyon szoros és jó kapcsolatot tartottam fent a rendőrséggel és a polgárőrséggel.

A falopások másik, úgynevezett „megélhetési falopás” mértéke szintén gyakorlatilag megszűnt, aminek azért is van nagy jelentősége, mert ezek részben a földparcellákat szegélyező fasorokon történtek. Ezen fasorok hivatottak megvédeni a földeket a szél által okozott eróziótól, ezért ha ezek megritkulnak vagy megszűnnek, hosszútávon nagy károk keletkeznek.

A határban történő vagyon elleni bűncselekmények száma is nagymértékben visszaszorult, az esetlegesen éjszakára kint maradt termények, bálák nem váltak a tolvajok martalékává. A gazdáknak felszoktam ajánlani, hogy amennyiben a nap vége felé úgy látják, hogy a bebálázott terményeket azon a napon már nem tudják elvitetni, biztonságba helyezni, jelezzék felém és én éjjel figyelemmel kísérem. A helyi polgárőrség lovas tagozata 6 fővel folyamatosan működik, aminek nagyon jó hatása van, mert általában találkozunk azokkal a személyekkel, akik napközben „portyáznak” a külterületeken, azt figyelve, hogy mit lehet eltulajdonítani az éj leple alatt. Még ide tartozó hír, hogy a 2015-ben már levizsgázott 3 tag után 2016–ban a többiek is sikeresen vizsgát tettek, ezáltal most már teljes jogkörrel felruházva fejtheti ki tevékenységét a lovas polgárőrség. 2016-ban már az országos lovas-polgárőr találkozón is képviseltette magát Martonvásár.

Eddig a falopásokkal kapcsolatban jó eredményekről számolhattam be, ellenben a rókák által okozott káresemények száma sajnos emelkedett. Bár az is lehet, hogy lakósaink eddig kevésbé jelezték az ilyen eseményeket, most már viszont híre ment a csapdával befogott rókáknak, és egyre többen kerestek meg, kérték segítségemet ilyen ügyekben. Több helyszínen is intézkedtem lakossági bejelentéseket követően: Szőlőhegy, Malom utca, Pápay Ágoston iskola, benzinkút.

Ezekben az esetekben mindig együttműködöm a területemen tevékenységet folytató három vadásztársaság vadászmestereivel, akik az eredménytelen csapdázás esetén megszervezik a kilövést illetve beszerzik az ehhez szükséges rendőrségi engedélyeket.

Az idei év tervei között szerepel egy teljes körű feltérképezése a szőlőhegynek, a hegybíró segítségével, annak érdekében, hogy pontosan lehessen beazonosítani azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek elhanyagolt, műveletlen az összképet rontó telke, ingatlana van. Ezeket a tulajdonosokat közösen a hivatal, a hegybíró, mezőőr véleményezésével alátámasztva felszólítjuk az állapotok mielőbbi rendezésére.

A dűlőutak állapota jónak mondható, sitt lerakások „útjavítás „címszó alatt már egyre kevésbé történnek, amióta néhány esetet feltártam, és a kisvállalkozókat felszólítottam e tevékenység felfüggesztésére.

Sárfelhordással kapcsolatosan igyekszem az érintett traktorosokat figyelmeztetni mindegyre, hogy a lehetőségekhez mérten próbálják letakarítani a gépjárműveiket, mielőtt kijönnek a szilárd burkolatú utakra.

Amiről sajnos még mindig nem tudok maradéktalanul jó híreket közölni, az az illegális szemétlerakás témaköre. Változatlanul vannak még olyan személyek, akik a természetet, a település határát tekintik a háztartási szemetük legalkalmasabb lerakási helyének. Mindez olyan városban, ahol évtizedek óta működik szervezetten a szemét hivatalos elszállítása. Annak ellenére, hogy bizonyos esetekben találni véltem bizonyítékokat (személyes iratok, számlák, csekkek), hiába szolgáltattam be azokat a hatóságnak, mindössze egy esetben volt eredményes az eljárás (elismerte és eltávolította a szemetet).

A határban történő szemétlerakással kapcsolatosan új fejlemény, hogy amióta megszűntetésre kerültek a szelektív hulladék gyűjtő szigetek a településen, a lakosság egy része a külterületeken helyezi el ezeket. Gondosan összecsomagolt zsákokat találtam műanyaggal, papírral, üveggel töltve, ami arra enged következtetni, hogy az otthon külön gyűjtött hulladékot „jobb híján” kiviszik a határba. A bizonyos, hogy az egyetlen megmaradt gyűjtőhely nem elegendő az egész város számára. Havonta egyszer elviszik ugyan a házak elől a szelektív hulladékot, de ennek a gyakorlata még nem honosodott meg eléggé.

Felszámoltuk, kitakarítottuk a Pest és Fejér megye határán levő szemétlerakó helyet, de sajnos az illegális szemétlerakók még beljebb nyomultak, a Martonvásár határ irányában, egyre több helyen újabb szemétkupacok jelentek meg, így most már több fronton is harcolni kell ellenük. A Martongazda alkalmazottainak segítségével, amikor az időjárás is engedi, folyamatosan igyekszünk feltárni és kitakarítani ezeket a helyeket.

Az a javaslatom, hogy az idei évi tavaszi nagytakarítást jó lenne mihamarabb elkezdeni megszervezni, bevonva a civil szervezeteket, önkénteseket, iskolákat annak érdekében, hogy ha az idén is megrendezésre kerül a „Föld Napja „országos szemétgyűjtési akció, akkor eredményesen tudjuk hasznosítani a szervezők által felajánlott segítségeket (zsákok, kesztyűk, megkülönböztető mellények és főleg az összegyűjtött szemét elszállítása).

A tavalyi beszámolómhoz hasonlóan, idén is javaslom, hogy illegális szemétlerakást tiltó táblákat helyezzünk ki azon területekre, ahol gyakran észlelek ilyeneket. Az általam legkritikusabbnak tekintett területek, ahová ezeket a táblákat mihamarabb ki kell majd helyezni a következők: megyehatár (70-es főút mentén Pest-Fejér megye határán); erdőháti bekötőút; Baracska-Martonvásár határán; Ráckeresztúr-Martonvásár határán; kismartoni bekötőút; esetleg további néhány olyan dűlőút elejére, amelyek a főútra kifutnak.

A nyár közepén munkába állt közterület-felügyelővel napi kapcsolatban vagyunk, egymás munkáját/tevékenységét információ átadással kölcsönösen segítjük.

 

Csiki Botond

mezőőr

Martonvásár, 2016.01.23.”