Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

136/2017. (5. 30.) a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

136/2017. (V. 30.) határozata

a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2017. (V. 30.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉS

CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

 

2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai döntöttek arról, hogy továbbra is a társulás keretében kívánják fejlesztési feladataikat ellátni.

 

A Társulás együttműködési területei:

 

1.     A Társulás finanszírozási tevékenysége

 

1.1.    A Társulás tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben megállapodtak.

 

1.2.    A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből és pályázati forrásokból tervezi finanszírozni a fejlesztési célok megvalósulását. A Társulás 2015. évi költségvetése teljesítésének során keletkezett pénzmaradványból 10.000.000 Ft a tagönkormányzatok között felosztásra került pályázati önrész, ÁFA terhek és egyéb költségek viselésére, finanszírozására.

 

 

2.Szakmai és adminisztratív feladatok

 

2.1.    A Társulás számára továbbra is az önkormányzati hozzájárulások képezték a forrásokat. A pótlólagos források bevonására a Társulás tagjai esetében továbbra is volt lehetőség, az önkormányzatok folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

2.2.     A Társulás költségvetésére vonatkozóan elkészült és a Társulási Tanács elé került a 2016. I-III. negyedévére vonatkozó beszámoló, amelyeket a Tanács elfogadott.

 

2.3.    A Pénzügyi Bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket (2015. évi költségvetés teljesítéséről, a 2016. évi költségvetési koncepcióról) véleményezte és elfogadta.

 

2.4.    A társulás adminisztratív feladatait továbbra is a Martonvásári Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat látja el.

 

 

A Társulás a 2016-ös évben 4 alkalommal ülésezett és 18 határozatot hozott.

 


Társulási Tanács ülés

Főbb napirendi pontok:

1./

2016. február 11.

-                A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása

 

2./

2016. május 12.

-               A Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolója

 

 

3./

2016. október 10.

-               A Társulás 2016. évi költségvetésének első félévi módosítása

-               A Társulás 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója

 

4./

2016. december 2.

-                A Társulás 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása