Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

132/2017. (5. 30.) Martonvásár, 1069 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2017. (V. 30.) határozata

Martonvásár, 1069 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásról

 

1.)         A Képviselő-testület úgy határoz, hogy telekosztást követően, megvásárolja a jelenleg Martonvásár, 1069 hrsz-ú ingatlan - a határozat 2. melléklete szerinti változási vázrajzon 1069/3 hrsz-ú ingatlanként jelölt 1017 m2, valamint a 1069/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolt 118 m2 területű részeit, az értékbecslésben foglaltak szerinti összegben, de legfeljebb 8 millió Ft vételáron.

2.)         A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal