Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

128/2017. (5. 30.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2017. (V.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend         1.ET      Javaslat Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási szerződés módosítására

2. napirend         2.ET      Javaslat az „útépítési munkálatok Martonvásáron” című közbeszerzési eljárás elbírálására

3. napirend         3.ET      Javaslat településfejlesztési megállapodás megkötésére

4. napirend         4.ET      Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjére

5. napirend         5.ET      Javaslat a BBK alapító okiratának módosítására

6. napirend         6.ET      Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására

7. napirend         8.ET      Beszámoló az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről

8. napirend         9.ET      Beszámoló a 2016. évi mezőőri feladatok ellátásáról

9. napirend         10.ET    Beszámoló a közterület-felügyelet 2016. évi működéséről, tapasztalatairól

10. napirend      11.ET    Beszámoló az Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről

11. napirend      12.ET    Javaslat a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda megszüntetésére és a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására

12. napirend      13.ET    Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

13. napirend                              Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirend     14.ET    Javaslat földeladás elutasítása elleni kifogás elbírálására

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal