Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2017. (6. 27.) a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásInter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2017. (VI. 27.) határozata

a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás

Inter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet átruházott hatáskörökről szóló 4. mellékletének 5.2. pontjával kapcsolódóan - úgy dönt, hogy a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által és keretében a Martonvásári járás területén működtetett háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy 2017. augusztus 1. napjától az Inter-Ambulance Zrt. igényelje meg közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási összeget.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:    polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal