Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

163/2017. (6. 27.) Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2017. (VI. 27.) határozata

Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciumvezetőként konzorciumi pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírt ’Helyi identitás és kohézió erősítése’’ c. felhívásra (TOP-5.3.1-16).

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázati kiíráshoz szükséges előkészítési költségeket 337.500 Ft + 27% ÁFA összegben biztosítja a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos