Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

161/2017. (6. 27.) a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtásaa Mezőkölpényben tartandó tánctábor megvalósítására

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

161/2017. (VI. 27.) határozata

a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtása

a Mezőkölpényben tartandó tánctábor megvalósítására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat általános tartalékának terhére 500.000,- Ft, célzott vissza nem térítendő támogatást nyújt a Százszorszép Alapítványnak a 2017. augusztus elején, martonvásári gyerekek és fiatalok részvételével Mezőkölpényben tartandó tánctábor megvalósításának finanszírozására.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést a Százszorszép Alapítvánnyal az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal