Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

157/2017. (6. 27.) a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

157/2017. (VI. 27.) határozata

a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés megkötéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, „a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú projekt keretében Martonvásár, Gyúró, Tordas, Ráckeresztúr, Tordas, Pincehely, Bátaszék, Báta, valamint Tapolca településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerinti”, a Colas Alterra Zrt-vel, mint közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő vállalkozói szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, azonban a szerződéshez kapcsolódóan szükségesnek tartja rögzíteni alábbi észrevételeit:

a.       A Képviselő-testület a melléklet szerinti szerződés-tervezethez kapcsolódóan kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat nem vállal egyetemleges felelősséget a szerződésben rögzített fizetési kötelezettség után; kizárólag az önkormányzatot érintő fejlesztések és beruházások utáni, a közös beruházással érintett Tordas, Gyúró és Ráckeresztúr települések önkormányzatával kötött tárgy szerinti társulási megállapodásban foglalt arányokkal összhangba hozott, Támogatási szerződésbe foglalt összegre vonatkozóan áll helyt.

b.       A Képviselő-testület – összhangban a szerződés-tervezet 6.22 pontjában foglaltakkal - a szerződés hatályosulását a közbeszerzés szerinti vállalási összeg kormányzati döntéssel összhangban álló rendelkezésre állásához köti, ugyanakkor  megállapítja, hogy az önkormányzat többletigény esetén – eddigi vállalásain túl - további többlet forrást nem tud és nem tervez a projekthez hozzátenni.

c.        A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti, és a közreműködő, valamint szerződéses partnereitől is elvárja, a projekt Martonvásárt érintő elemeinek minél korábban történő, eredményes befejezését.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal