Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

151/2017. (6. 27.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2017. (VI. 27.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend            1.ET       Beszámoló Martonvásár 2016. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről

2. napirend            2.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására

3. napirend            3.ET       Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a kapcsolódó közszolgáltatási szerződés módosítására

4. napirend            4.ET       Javaslat a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára

5. napirend            5.ET       Javaslat a helyi gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálatára

6. napirend            6.ET       Javaslat ingatlanértékesítési pályázat kiírására

7. napirend            7.ET       Javaslat Ercsi, Sina telepi önkormányzati ingatlan bérbeadására

8. napirend            8.ET       Javaslat a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés megkötésére

9. napirend            9.ET       Javaslat egyes vagyontárgyak térítésmentes átadására, haszonkölcsönbe adására

10. napirend         10.ET     Javaslat a 39M Lövész egyesület támogatási szerződésének módosítására

11. napirend         11.ET     Beszámoló a Százszorszép Alapítványnak nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

12. napirend         12.ET     Javaslat a Százszorszép Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására

13. napirend         13.ET     Javaslat a kommunikációs feladatok átszervezésére

14. napirend         14.ET     Javaslat pályázat benyújtására "A helyi identitás és kohézió erősítése" c. kiírásra (TOP-5.3.1)

15. napirend         21.ET     Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet finanszírozásának átruházására

16. napirend         17.ET     Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

17. napirend                                Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1.    napirend      18.ET     Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

2.    napirend      20.ET     Javaslat a „város bora” cím odaítélésére

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal