Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

17/2011. (2. 1.) a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság új tagjának megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2011. (II. 1.) határozata

a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság új tagjának megválasztásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Pletser Tamásnak, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának bizottsági tagságról történő lemondását megköszönve Martonvásárért végzett munkáját.
  2. A Képviselő-testület A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Kovács Károly, 2462 Martonvásár, Arany J. u. 36. szám alatti lakost, a Bizottság tagjainak összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

            Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

   Elnök:                                 Kuna Ferenc

   Képviselő tagok:             Horváth Bálint

                                                Szigeti Zoltán

                                       Varga Ferenc

   Külső tagok:                     Balikó Adrienn

                                                Kovács Károly

                                       Tóth Balázs

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos