Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

167/2014. (10. 22.) alpolgármester megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

167/2014.(X. 22.) határozata

alpolgármester megválasztásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Martonvásár Város Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének Gucsek István, települési önkormányzati képviselőt - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata alpolgármesterekre vonatkozó módosított részének hatálybalépésével egyidejűleg, 2014. október 23. napi hatállyal - megválasztja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: a ciklus idejére folyamatos