Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

15/2011. (2. 1.) katasztrófavédelmi tájékoztató

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2011. (II. 1.) határozata

katasztrófavédelmi tájékoztató

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokról készült tájékoztatót tudomásul veszi.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyben szokásos módon, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában tájékoztassa a lakosságot a polgári védelmi feladatok 2010. évi alakulásáról.

3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelöljön ki a hivatal dolgozóiból 1 főt, akinek a munkaköri leírásában a katasztrófavédelmi feladatok ellátása szerepel.

 

A határozat végrehatásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal