Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

11/2011. (2. 2.) Könyvtár SzMSz-ének módosítása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2011. (II. 2.) határozata

Könyvtár SzMSz-ének módosítása

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Városi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) módosítását 2011. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja:

  1. Az SzMSz első fejezet 2.) pontja kiegészül a következővel: „szakfeladat szám 821900 – fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás”
  2. Az SzMSz 6. oldalán a „2. számú melléklete” megnevezés „2. számú függeléke” megnevezésre módosul.
  3. Az SzMSz 6. oldalán a „3. számú melléklete” megnevezés „3. számú függeléke” megnevezésre módosul.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos